Oferta

Nasze długoletnie doświadczenie oraz zdobyta wiedza pozwalają na zaoferowanie Państwu profesjonalnych usług w zakresie, m.in.:

Gospodarowanie odpadami

 • odbiór odpadów przemysłowych / transport / transport ADR,
 • zbieranie / odzysk odpadów przemysłowych / unieszkodliwianie odpadów,
 • pomoc w prowadzeniu ewidencji odpadów,
 • tworzenie planów selektywnej zbiórki odpadów na terenie zakładu:
  • określenie / dobranie właściwych kodów dla odpadów, zgodnie z Katalogiem odpadów,
  • właściwe magazynowanie odpadów i oznakowanie,
  • określenie sposobu zabezpieczenia i przechowywania odpadów;

Oczyszczanie ścieków / odpadów przemysłowych

 • m.in. odzysk odpadów emulsji, mieszanin wodno – olejowych, korekta pH za pomocą odpadów, przetwarzanie zaolejonych odpadów poszlifierskich,
 • unieszkodliwianie odpadów w procesie neutralizacji,
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych;

Serwis i czyszczenie separatorów

 • czyszczenie separatorów / przeglądy separatorów i neutralizatorów,
 • serwis / czyszczenie / udrażnianie oraz prowadzenie bieżących napraw urządzeń odzysku odpadów;

Dokumentacje i wnioski

 • sprawozdawczość odpadowa,
 • sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska,
 • raporty do bazy KOBIZE,
 • sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • sprawozdania o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / bateriach i akumulatorach,
 • analiza uciążliwości akustycznej,
 • sporządzanie map rozprzestrzeniania hałasu dla obiektów,
 • analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu dla źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,
 • sporządzanie mapy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i ustalenie obszarów zagrożeń wokół źródeł emisji,
 • opracowanie instrukcji zagospodarowania odpadów na składowiskach,
 • wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń i hałasu dla środowiska,
 • wykonywanie analiz składu chemicznego odpadów,
 • opiniowanie badań i opracowań przez biegłych;

Konsulting środowiskowy

 • prowadzenie obowiązków środowiskowych w imieniu klienta,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska bieżące oraz pomoc prawna w sytuacjach kryzysowych,
 • sporządzanie opracowań, pism do urzędu i inspektoratów,
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń odpadowych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowane,
 • opracowanie kart informacyjnych / raportów środowiskowych,
 • bieżący monitoring przepisów prawnych;

A także...

W SKRÓCIE o naszej firmie: Gospodarka odpadami Eko-Tech - gospodarka opakowaniami, odbiór i odzysk odpadów przemysłowych, czyszczenie separatorów. Pozwolenie odpadowe - pozwolenie na wytwarzanie odpadów.