Nasze zakłady

W 2012 roku uruchomiliśmy w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie) przemysłową oczyszczalnię ścieków i odpadów bazującą na jednej z najnowocześniejszych technologii w Europie. Wyposażona jest w ciągi technologiczne do przetwarzania głównie:

W celu uzyskania szczegółowych informacji o rodzajach przetwarzanych odpadów i nawiązania współpracy prosimy o kontakt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dolnośląskie Centrum Gospodarowania Odpadami Przemysłowymi Mirosławice (woj. dolnośląskie)

Baza logistyczna i magazyn odpadów w Mirosławicach k/Sobótki (woj. dolnośląskie). Dysponujemy flotą aut ciężarowych oraz kontenerami i pojemnikami dostosowanymi do właściwości odpadów.

Zakład Produkcyjny Rogalów Rogalów (woj. świętokrzyskie)

W Zakładzie prowadzone są procesy odzysku odpadów, na bazie których powstaje półprodukt do mas ceramicznych stosowanych w cegielniach. Procesy są monitorowane, aby końcowe parametry były zgodne z założeniami i oczekiwaniami odbiorcy.

Magazyn Odpadów Łukowa (woj. małopolskie)

Magazyn odpadów.