Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
EKO-TECH sp.j. A. Mierzwa i W. Kurpaski

NIP: 898-000-55-64
REGON: 930500458
Nr rejestrowy 000003874

Skontaktuj się

Mapa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "EKO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE A. MIERZWA I W. KURPASKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 116/5 we Wrocławiu
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych –
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Siedziba firmy Dział handlowy / konsultingowy / księgowość

ul. Sienkiewicza 116/5
50-347 Wrocław
Tel./Fax: +48 71 328 10 38
Tel./Fax: +48 71 328 07 59
Tel./Fax: +48 71 328 43 75
Tel. kom.: +48 693 362 203
Tel. kom.: +48 601 667 759
Mail:
Mail konsulting środowiskowy:

Oddział w Częstochowie Dział handlowy

ul. Faradaya 53/34
42-200 Częstochowa
Tel./Fax: +48 34 361 63 56
Tel. kom.: +48 601 762 624
Tel. kom.: +48 601 762 662
Mail:

Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych w Jelczu-Laskowicach

ul. Zachodnia 16
55-220 Jelcz-Laskowice
Tel.: +48 71 301 07 28
Tel. kom.: +48 607 613 665
Mail:

Oddział w Mirosławicach

Mirosławice
55-050 Sobótka 1
Tel.: +48 71 390 90 69
Tel. kom.: +48 693 072 502
Tel. kom.: +48 607 820 750
Mail:

Oddział w Rogalowie

Rogalów 8
29-105 Krasocin
Kontakt: oddział w Częstochowie

Oddział w Łukowej

Łukowa 81
33-140 Lisia Góra
Kontakt: siedziba firmy we Wrocławiu

Rekrutacja

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na e-mail wraz z dopiskiem:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PPU EKO-TECH Sp. J. dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

CV przesłane na inny adres mailowy niż ten podany powyżej będą usuwane bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:_

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "EKO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE A. MIERZWA I W. KURPASKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 116/5 we Wrocławiu
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych -
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej i przyszłej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 6 miesięcy od dodania ogłoszenia rekrutacyjnego / otrzymania maila w momencie, gdy rekrutacja nie jest prowadzona / złożenia dokumentu w wersji papierowej osobiście
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.