Pozwolenia / decyzje

Specyfikacja decyzji Data obowiązywania
Chemiczno-Fizyczna Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych - JELCZ-LASKOWICE (woj. dolnośląskie)
Decyzja PZ 216/2014 - z dnia 29.05.2014 bezterminowo
Decyzja PZ 216.1/2014 - z dnia 18.07.2014 bezterminowo
Decyzja PZ 216.2/2014 - z dnia 02.12.2014 bezterminowo
Decyzja PZ 216.3/2016 - z dnia 08.04.2016 bezterminowo
Decyzja 241 na zbieranie odpadów - z dnia 18.11.2014 17.11.2024
Decyzja Marszałka Woj. Dolnośl. - pozwolenie wodnoprawne - z dnia 17.02.2016 17.02.2020
Dolnośląskie Centrum Gospodarowania Odpadami Przemysłowymi - MIROSŁAWICE (woj. dolnośląskie)
Decyzja 498/2014 Zbieranie odpadów - z dnia 30.09.2014 29.09.2024
Zakład Produkcyjny Rogalów - ROGALÓW (woj. świętokrzyskie)
Decyzja na odzysk, wytwarzanie i zbieranie - z dnia 13.09.2013 12.09.2023
Decyzja na odzysk, wytwarzanie i zbieranie - z dnia 26.02.2015 (zmieniająca powyższą) 12.09.2023
Decyzja na odzysk, wytwarzanie i zbieranie - z dnia 06.10.2017 (zmieniająca powyższą) 12.09.2023
Decyzja - Pozwolenie wodnoprawne - z dnia 09.07.2009 08.07.2019
Magazyn Odpadów - ŁUKOWA (woj. małopolskie)
Decyzja na zbieranie odpadów - z dnia 09.01.2015 09.01.2025
Zużyty sprzęt
Wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - z dnia 08.01.2009 -