Certyfikat ISO

Posiadamy certyfikat z Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie odbioru i wywozu odpadów przemysłowych, przetwarzania odpadów przemysłowych (odzysk, unieszkodliwianie).